Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

WSPÓŁCZYNNIKI ANIZOTROPII BLACHY

Anizotropię plastycznych własności blachy można określić za pomocą jednoosiowego rozciągania próbek odpowiednio wyciętych z arkusza. Własności anizotropowe materiału uwidaczniają się w ten sposób, że składowe odkształcenia w obu kierunkach prostopadłych do kierunku rozciągania próbki nie są równe.

Zjawisko to wykorzystuje się do określania stopnia anizotropii blachy za pomocą tzw. współczynnika anizotropii Lankforda, wyrażonego wzorem gdzie g0 i b0 oznaczają początkową grubość i szerokość rozciąganej próbki, a g ł b — te same wymiary po jej odkształceniu. Dla cienkich, blach wyznaczanie odkształcenia e3 przez bezpośredni pomiar grubości blachy przed i po odkształceniu jest obarczone znacznym błędem. Dlatego też lepiej jest określać wartości e3 na podstawie pomiaru szerokości i długości próbki, korzystając z warunku stałej objętości materiału. Współczynnik anizotropii oblicza się wówczas za pomocą wzoru gdzie l0 i 1 oznacza ją długości pomiarowej części próbki przed i po odkształceniu. Pomiary b i l przeprowadza się po umownym wydłużeniu próbki, które np. dla blach stalowych tłocznych wynosi około 20%. Wydłużenie to powinno być znacznie mniejsze od wydłużenia równomiernego. Pomiary należy przeprowadzić co najmniej w dwu miejscach próbki.

Comments are closed.