Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

STAN NAPRĘŻENIA

Jeżeli na powierzchnię ciała zdolnego do odkształceń plastycznych działa dowolny układ sił zewnętrznych Pu P2, P3, … , to powstają w nim pewne naprężenia.

Stan naprężenia w dowolnym punkcie B rozpatrywanego ciała jest określony przez naprężenia „ występujące na ściankach elementarnego prostopadłościanu otaczającego ten punkt. W ogólnym przypadku na każdej z trzech najemnie do siebie prostopadłych ścianek występują składowe normalne naprężeń oraz dwie składowe styczne,, skierowane prostopadłe do ‚krawędzi prostopadłościanu. Sześć z dziewięciu składowych stanu naprężenia” to składowe niezależne, gdyż z równań momentów dla prostopadłościanu znajdującego się w równowadze wynikają następujące równości składowych naprężeń stycznych:

Stan naprężenia w dowolnym punkcie B ciała jest więc określony przez sześć składowych. Wartości tych składowych zależą od orientacji krawędzi prostopadłościanu, a więc od przyjętych kierunków osi układu współrzędnych x,y,x.

Dla rozpatrywanego punktu B, przy określonym obciążeniu ciała, można zawsze wyznaczyć takie kierunki osi układu współrzędnych, że na ściankach elementarnego prostopadłościanu znikną naprężenia styczne, a pozostaną tylko naprężenia normalne. Kierunki te nazywa się głównymi, a naprężenia normalne a2, a3 działające w tych kierunkach naprężeniami głównymi. W niniejszym podręczniku stan naprężenia zawsze będzie określany za pomocą trzech naprężeń głównych. Wymaga to oczywiście poprawnego ustalenia ich kierunków.

Comments are closed.