Partnerzy
Wyposażenie magazynów w sklepie LOG-SYSTEM - regały, antresole, stoły warsztatowe.
Strony
Najnowsze wpisy
Archiwa

PODSTAWY TEORII PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA CIAŁ IZOTROPOWYCH

Odkształceniem plastycznym’ nazywaj się odkształcenie trwałe pozostające w materiale po usunięciu obciążenia, które spowodowało co odkształcenie. Celon większości procesów obróbki plastycznej jest nadanie materiałowi wyjściowemu żądanego kształtu, a więc wywołanie odpowiednich odkształceń plastycznych materiału bez naruszenia jego spójności. Uzyskanie żądanych odkształceń jest możliwe tylko wówczas, gdy materiał zostanie-poddany działaniu naprężeń o. określonych wartościach. Dlatego też do opracowania procesów obróbki plastycznej jest niezbędna znajomość związków między naprężeniami a odkształceniami plastycznymi. Zostaną one rozpatrzone przede wszystkim dla materiałów, których własności plastyczne są niezależne od kierunku, a więc dla materiałów o własnościach izotropowych.

Comments are closed.